logowanie
Bank danych o grobach
Cmentarze

Święty Michał Archanioł jest strażnikiem ciał zmarłych i grobów, a także cmentarzy strzeżonych przed działaniem złych mocy (zob. Jud 9). Stoi u wezgłowia umierających, wspiera ich i, następnie, towarzyszy w drodze do wieczności.
Gdy gaśnie pamięć ludzka
- dalej mówią kamienie.

(słowa ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

Krajobraz pisany kamieniami
jak brajlem
nawet ślepy może odczytać
co tu się działo
przez wieki wieków.

(ks. J. St. Pasierb - "Pejzaż")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce to poświęcone jest Tym, którzy na Kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej współtworzyli historię, gospodarkę i kulturę, trwając przez stulecia - mimo prześladowań - przy wierze katolickiej, Ojczyźnie, języku i tradycjach przodków, a także Tym, którzy nie znaleźli miejsca na cmentarzu.

 

Zajmując się miejscami pochówków doczesnych szczątków ludzkich Fundacja ma na uwadze, jako nadrzędne nad innymi, zasady wiary katolickiej. Następujący tekst najlepiej oddaje nasze intencje.

 

"Los ciała po śmierci

 

Co tłumaczy kult, jakim winniśmy otaczać nasze cmentarze:

Cmentarz to prawdziwa rola Boża, w której Kościół kryje ciała umarłe, ale należące do Chrystusa, niby doborowe ziarna pszeniczne, które do czasu ulegają rozkładowi, by kiedyś powstać z ziemi w przeobfity plon Chrystusowy.

CIAŁO LUDZKIE ZAWSZE JEST GODNE CZCI. Jest bowiem świątynią Ducha Świętego mieszkającego w duszy sprawiedliwej [bezgrzesznej]; jest namaszczone sakramentalnie, zwłaszcza w sakramencie Ostatniego namaszczenia; jest uświęcone przez sakramentalny kontakt z Ciałem Pańskim w Najświętszej Eucharystii; jest narzędziem duszy przy wykonywaniu aktów cnót nadprzyrodzonych, a przecież niektóre z nich mają swoje siedlisko wprost we władzach zmysłowych, czyli duchowo-cielesnych, jak cnota męstwa i umiarkowania. Stąd oczywiste, że ciało martwe i znajdujące się w rozkładzie, a nawet takie, które już obróciło się w proch, zasługuje na szacunek; jest bowiem uświęcone, należy do Chrystusa i choć jest w stanie poniżenia, czeka na nadchodzący stan uwielbienia [po Sądzie Ostatecznym]. A ponieważ dla nas pozostaje tajemnicą, czyje ciało należy do Chrystusa, a czyje nie – innymi słowy: kto umarł śmiercią dobrą, a kto złą – więc otaczamy prawdziwą czcią religijną ciała wszystkich umarłych.”

(„Życie pozagrobowe – co wiemy o rzeczach ostatecznych”, ks. dr Aleksander Żychliński, Biblioteka Carmelitana, t. XVII, Kraków 1944)

 

Drugim powodem, dla którego zajmujemy się cmentarzami jest konieczność upamiętnienia i zachowania na Kresach wschodnich dawnej Polski śladów wielowiekowej polskości.

 

Jeszcze w 2002 roku poprosiliśmy Pana prof. dra hab. Henryka Strońskiego z Tarnopola o wytypowanie cmentarzy wymagających zajęcia się nimi w pierwszej kolejności. Wskazane przez Niego cmentarze są wymienione w tym pismie (napisanym na naszą prośbę osiem lat później):


Rekomendacja prof. dra hab. Henryka Strońskiego w sprawie cmentarzy

 

 

Cmentarz w Zbarażu
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. zbaraski
Zbaraż, Gruszewskiego
Cmentarz w Białokiernicy
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. podhajecki
Białokiernica,
Cmentarz w Bieniawie
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. termbowelski
Bieniawa,
Cmentarz w Borszczowie
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. borszczowski
Borszczów,
Cmentarz w Borynii
Ukraina; obw. lwowski; rej. Turka
Borynia,
Cmentarz w Brodach
Ukraina; obw. lwowski; rej. brodowski
Brody,
Cmentarz w Brzeżanach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. brzeżański
Brzeżany,
Cmentarz w Buczaczu
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. buczacki
Buczacz, na obrzeżach miasta, na wzgórzu Fedor, za klasztorem OO Bazylianów
Cmentarz w Chodaczkowie Wlk.
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. kozowski
Chodaczków Wielki,
Cmentarz w Chorostkowie
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. kopiczyniecki
Chorostków,
Cmentarz w Chyrowie
Ukraina; obw. lwowski; rej. starosamborski
Chyrów,
Cmentarz w Czerwonym (d. Lackie Duże)
Ukraina, obw. lwowski, rej. złoczowski, Czerwone (dawniej Lackie Wlk.)
,
Cmentarz w Czukwi
Ukraina; obw. lwowski; rej. samborski
Czukiew,
Cmentarz w Dobromilu
Ukaina; obw. lwowski; rej. starosamborski
Dobromil,
Cmentarz w Gródku (Jagiellońskim)
Ukraina; obw. lwowski; rej. gródecki
Gródek (Jagielloński),
Cmentarz w Grzymałowie
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. kopiczyniecki
Grzymałów,
Cmentarz w Horodence
Ukraina; obw. iwano-frankiwski (d. stanisławowskie); rej. horfodeński
Horodenka,
Cmentarz w Jazłowcu
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. buczacki
Jazłowiec,
Cmentarz w Komarnie
Ukraina; obw. lwowski; rej. gródecki
Komarno,
Cmentarz w Kopiczyńcach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. kopiczyniecki
,
Cmentarz w Kowalówce
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. monasterzyski
Kowalówka,
Cmentarz w Leśnikach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. brzeżański
Leśniki,
Cmentarz w Markowej
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. monasterzyski
Markowa,
Cmentarz w Monasterzyskach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. monasterzyski
Monasterzyska,
Cmentarz w Podhajcach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej podhajecki
Podhajce,
Cmentarz w Połopanówce
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. podwołoczyski
Połopanówka,
Cmentarz w Sasowie
Ukraina; obw. lwowski; rwej. złoczowski
Sasów,
Cmentarz w Sądowej Wiszni
Ukraina; obw. obw. lwowski; rej. mościski
Sądowa Wisznia,
Cmentarz w Skale n. Zbruczem (o. Skała Podolska)
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. borszczowski
Skała n. Zbruczem (o. Skała Podolska),
Cmentarz w Skałacie
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. podwołoczyński
Skałat, Niezależności
Cmentarz w Tarnopolu
Ukraina; obw. tarnopolski; rej.
Tarnopol,
Cmentarz w Turce
Ukraina; obw. lwowski; rej. Turka
Turka,
Cmentarz w Turylczach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. borszczowski
Turylcze,
Cmentarz w Winiatyńcach
Ukraina; obw. tarnopolski; rej. zaleszczycki
Winiatyńce,
Cmentarz w Wiśniowcu
Ukraina, woj. ternopolskie, powiat zbaraski
Wiśniowiec,
Cmentarz w Zawałowie
Ukraina; obw. tarnopolski; rej podhajecki
Zawałów,
Cmentarz w Złoczowie
Ukraina; obw. lwowski; rej. złoczowski
Złoczów,
www.podole.org © 2010-2019. All right reserved. Engine by GrupaBroNET.

KRESY stat4u