logowanie
Bank danych o grobach
31.10.2014 r. - Studia dla młodzieży z Europy Wschodniej

O projekcie Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które rozpoczęto kampanię promocyjną w Europie Wschodniej. Akcja ma na celu przyciągnięcie na wrocławskie uczelnie studentów, a do wrocławskich firm potencjalnych pracowników z Europy Wschodniej.Biuro Projektu „Teraz Wrocław" rozpoczęło działalność we Wrocławiu 20 grudnia 2006. Jest to wspólna inicjatywa Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.Cele: przedstawienie oferty edukacyjnej szkół wyższych Wrocławia i Dolnego Śląska kandydatom na studia pochodzącym z Europy Wschodniej. informowanie o warunkach podjęcia i kontynuowania nauki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. promocja Wrocławia, zwłaszcza jako miasta przyjaznego młodym, w którym zdobywa się wiedzę, gdzie łatwiej można znaleźć pracę, a także dobrze żyć. Uczestnicy: Uniwersytet Wrocławski Politechnika Wrocławska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dolnośląska Szkoła Wyższa Wyższa Szkoła Bankowa Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja" W roku akademickim 2007/2008 w ramach projektu „Teraz Wrocław" studia na 6 uczelniach wrocławskich rozpoczęło 25 osób z Ukrainy. Od początku 2008 roku projekt rozszerzył działalność na obszarze Białorusi, Mołdawii, Rosji, Litwy i Kazachstanu. Więcej wiadomości na www.teperwroclaw.pl

www.podole.org © 2010-2019. All right reserved. Engine by GrupaBroNET.

KRESY stat4u