logowanie
Bank danych o grobach
Wolontariat

Intencja przewodnia:

Większa radość jest w dawaniu, niz w braniu
(1 Tym 6.7)

W naszej działalności nieodzowna jest pomoc wolontariuszy. Fundacja ma niedostatki pieniężne. Na pomoc finansową państwowych urzędów, instytucji, agend etc. nie ma co liczyć. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że tzw. "władzom" nie zależy na polskości na obszarze objętym realizowaniem celów Fundacji. Jak na razie nie otrzymujemy też pomocy pieniężnej osób prywatnych.

Jest dużo prac, które mogą wykonywać wolontariusze. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

- pozyskiwanie darów rzeczowych dla działalności charytatywnej,

- tłumaczenia na języki (głównie polsko-ukraińskie, ukraińsko-polskie), dokonywanie korekt tłumaczeń,

- komputerowe przepisywanie tekstów (także wprowadzanie danych do Banku o grobach),

- fotografowanie na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii (szczególnie nagrobków, grobowców, kaplic cmentarnych, kościołów,innych obiektów sakralnych),

- prace geodezyjne, kartograficzne, nawigacji satelitarnej,

- prace administracyjno-biurowe,

- prace księgowe,

- sporządzanie projektów rekonstrukcji, remontów nagrobków, grobowców i kaplic cmentarnych,

- opracowywanie planów prac porządkowych na cmentarzach,

- sporządzanie kosztorysów planowanych prac na cmentarzach (i nie tylko),

- sporządzanie wynikowych kalkulacji kosztózrealizowanych przedsięwzięć,

- prace renowacyjne przy nagrobkach, grobowcach, kaplicach,

- sporządzanie inwentaryzacji dendrologicznych i opracowanie zasad gospodarki drzewostanem na cmentarzach,

- sporządzanie kart inwentaryzacyjnych miejsc pochówków na cmentarzach,

- prace przy wycinaniu drzew i krzewów na cmentarzach,

- praca kierowców i obsługi maszyn i sprzętu budowlanego,

- korekta tekstów zamieszczanych na witrynie internetowej Fundacji (merytoryczna, językowa itp.),

- kwerenda (poszukiwanie informacji historycznych) głównie w bibliotekach, archiwach polskich i zagranicznych (zwłaszcza ukraińskich),

- poszukiwania katalogowe, bibliograficzne i źródłowe. A także tworzenie wykazów bibliograficznych. Chodzi zwłaszcza o sporządzanie bibliografii dziedzinowych, terytorialnych, ikonograficznych, osobowych. Zainteresowanych namawiamy do zapoznania się z tym tekstem:

- wszelkie prace na porządkowanych starych, zaniedbanych, a jeszcze bardziej zapomnianych cmentarzach polskich na Kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Prace te są szczególnie różnorodne i jest ich dużo. Szczegółowo są one wymienione w tym opracowaniu:

 

Zakres

planowanych prac porządkowych, odtworzeniowych, renowacyjnych, rekonstrukcyjnych, konserwatorskich itp. na cmentarzu przedwojennym w czytaj więcej ->

ost. aktualizacja: 2010-07-25 17:34:11
www.podole.org © 2010-2019. All right reserved. Engine by GrupaBroNET.

KRESY stat4u